+36706494285

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az https://intomedia.hu domain néveveken és aldomain helyeken elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Weboldalunkon a szolgáltatásainkon keresztül megszerzett adatokat tiszteletben tartjuk, és a jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Nem adjuk ki látogatóinak bizalmas információit harmadik felek számára, kivéve hatóságok hivatalos megkeresésekor. Valamennyi adatot bizalmasan kezelünk, azokat a felhasználó külön engedélyének hiányában kizárólag a szolgáltatásaink fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez, valamint saját célú statisztika készítéséhez használjuk fel. Ezen kimutatások végeredményét csak olyan formában tesszük közzé, amely egyedi azonosításra nem alkalmas. Az általunk kezelt személyes adatokat kizárólag munkavállalóink ismerhetik meg. A weboldalunk felhasználóira vonatkozó adatok az into.hu által bérelt szerverein kerülnek tárolásra.

Adatkezelők:

Az adatvédelmi nyilatkozat által szabályzott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősülnek:


A felhasználók személyes adatai a Rackforest kft. szerverein tárolódnak (rackforest.com).Adatkezelés célja

Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:Az Into.hu megköveteli a valós adatok megadását, de azon adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

A weboldal regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat, ezek a honlap-látogatottsági adatok felmérésére, és a weboldal biztonságos, megfelelő működéséhez szükségesek. Ezek az adatok a következőek:
A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.


Weboldalunk - más weboldalakhoz hasonlóan - a szolgáltatásainak megfelelő nyújtásához külső szolgáltatásokat is használ, így bizonyos adatokat ezek számára is eljuttat. Ezen külső szolgáltatók által gyűjtött adatok adatkezelője nem az Into.hu, hanem az adatgyűjtést végző cég. Ezek a külső szolgáltatók és adatok a következőek:A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

A Felhasználó kérheti, hogy tájékoztassuk, hogy kezeljük-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a profilbeállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatak kezeléséről bármikor írásban a info@into.hu email címre küldött emailben, vagy a a kapcsolati űrlapon át tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Emailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált email címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a profiljának beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos Személyes adatait törölni szeretné a rendszerből, ezt a kérelmét a kapcsolati űrlapon át küldheti el számunkra. Ugyanakkor az Into.hu fenntartja a jogot, hogy bizonyos, az oldal működése számára elengedhetetlen adat törlését megtagadja, ez esetben ezek az adatok többé nem lesznek hozzáköthetőek a felhasználóhoz. ilyen adat a regisztrációkor generált egyedi azonosító és a beküldött cikkek.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az általunk küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő1 a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelők a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

A weboldal egyes részeinek használatakor kisméretű, adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) használunk a felhasználó számítógépén, adatfeljegyzés, és a felhasználó azonosítása céljából. A cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:


A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Cookiekről többet megtudhatsz ide kattintva.

A weboldal fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében a módosított nyilatkozatot ezen az oldalon tesszük közzé.A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Utolsó módosítás: 2019.07.08.